[Konkurs 2012] Zagadka konkursowa nr 3

 


Pierwsza linia: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Druga linia:    __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Pierwsza linia + Druga linia = __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Parzyste == 0
Nieparzyste == 1
Komputery opierają się na systemie wykorzystującym dwie cyfry : 0 i 1.

Hasło:
Co to oznacza:


Do rozwiązania pierwszego etapu zagadki, potrzebujemy zaznajomić się z nutami na pięciolinii.
Pierwsza linia jest pisana w kluczu wiolinowym. Musimy teraz odczytać wartości z zagadki (to znaczy: jak nazywa się nuta na danej linii).
Pierwsza linia: C, A, D, E, C, A, D, D, E, E, F, H.

Druga linia jest pisana w kluczu basowym. Musimy teraz odczytać wartości z zagadki (to znaczy: jak nazywa się nuta na danej linii).
Druga linia: E, D, D, F, H, E, H, D, C, D, H, H.

Kolejnym etapem jest przekształcenie liter na cyfry. Widzimy, że wśród liter nie ma znaków specjalnych, więc przyjmujemy taki kod:
A->1, B->2, C->3, …, Z->26

Po przekształceniach, nasze dwie linie mają inną postać;

Pierwsza linia: 3, 1, 4, 5, 3, 1, 4, 4, 5, 5, 6, 8.
Druga linia: 5, 4, 4, 6, 8, 5, 8, 4, 3, 4, 8, 8.

Kolejnym krokiem jest dodanie cyfr do siebie:

3,      1,     4,     5,     3,     1,     4,     4,     5,     5,     6,     8
5,      4,     4,     6,     8,     5,     8,     4,     3,     4,     8,     8
—————————————————————————————————–
8,     5,     8,     11,    11,    6,     12,   8,     8,     9,     14,   16

Gdy już uzyskaliśmy wyniki, należy spojrzeć na zdanie w zagadce:

Parzyste == 0
Nieparzyste == 1

Teraz należy zamieć liczba według schematu: w miejsce liczby parzystej wpisujemy 0, a w miejsce nieparzystej 1.
Wychodzi nam takie coś:

Wynik: 0,1,0,1,1,0,0,0,0,1,0,0.

Teraz ostatnia wskazówka:
„Komputery opierają się na systemie wykorzystującym dwie cyfry : 0 i 1.”

Te zdanie wskazuje na zapis binarny, gdzie każdy znak zastępujemy odpowiednim kodem.
W naszym przypadku nasz ciąg musimy rozkodować na system dziesiętny:

0101’1000’0100 -> 1412

Hasło: 1412
Co to oznacza: Znak rozpoznawczy Kaito Kid’a.