Kto kim jest?

1. Jestem na początku koegzystencji,
Na końcu znaku i ubytku
Jestem początkiem każdego końca
Oraz końcem każdego zbytku.
Kim jestem?

2. Panowie Czapski, Młot, Rogalik i Kiełbasa są doskonałymi rzemieślnikami i reprezentują zawody: czapnika, kowala, piekarza oraz rzeźnika. Żaden z nich nie nosi nazwiska wiążącego się z wykonywanym zawodem. Ani Młot, ani Rogalik nie jest czapnikiem. Rzeźnikiem nie jest Czapski. Kowalem nie jest Rogalik. Pytanie: Kto więc kim jest?

3. Dwa razy jestem w niebie, raz w ziemi. Pośrodku jestem rzeki i ostatni w zimie. Kim jestem?


1. Literką K

2. Czapski jest kowalem, Młot piekarzem, Rogalik rzeźnikiem, a Kiełbasa czapnikiem.

3. Literką E